Indsejling i havnen

Havnen bliver uddybet hvert forår, da den sander til om vinteren. Så der skal udvises forsigtighed hvis båden stikker dybt. Det er ligeledes vigtigt, at man ved indsejlingen altid går til anduvningsbøjen, da der ligger et par store sten. Efter anduvningsbøjen skal man have de to trekanter på land overens, indtil man når indsejlningen. Ved lavvande gå da hellere tættere på den grønne bøje end den røde bøje.

Se også Den danske Havnelods' side om Bøgeskov Havn for indsejlingsinformation.